?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 瑞d化工厂家Z解答甲酸的制备方法有哪些 - Ȯ阳县瑞德化工有限公?/title> <meta name="Keywords" content="" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/DGYQ0012/lib/top.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/DGYQ0012/lib/about.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/DGYQ0012/lib/NSW_Index.js"></script> <script type="text/javascript"> function showTipsInfo(sID) { document.getElementById("div"+sID).style.display = "block"; } function hideTipsInfo(sID) { document.getElementById("div"+sID).style.display = "none"; } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="h_top"> <div class="header"> <div class="h_zc"> <div class="t_fd fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/34053/stat/"></script> </div> Ȯ阳县瑞德化工有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">工业甲酸</a>?a href="/supply/">甲酸厂家</a>?a href="/news/">甲酸批发h</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ? </div> <div class="h_con"> <div class="h_pho fr"> 全国咨询热线Q?/br> E经理:<b>13938312235</b> <span> <a href="tencent://message/?uin=&Site=在线QQ&Menu=yes" title="点击咨询"> <img src="/template/DGYQ0012/images/t_ico.jpg" alt="点击咨询" /> </a> </span> </div> <div class="fl"> <img src="/img/logo_bg.gif" alt="工业甲酸" /> </div> <p class="h_tex fl"><b>Ȯ阳县瑞德化工有限公?/b>专业的甲酸、甲酔R、癸二酸、增塑剂供应?/p> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/" title="关于我们">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品展示">产品展示</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/download/" title="热销产品">热销产品</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/industryinformation/" title="甲酸知识">甲酸知识</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/companynews/" title="公司新闻">公司新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/relatedknowledge/" title="行业咨询">行业咨询</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/buy/" title="厂区一?>厂区一?/a></li> <li><a onclick="lightshow('')">客户留言</a></li> <li class="born"><a rel="nofollow" href="/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(function () { $(".cur1:last").addClass("cur"); }) </script> <div class="sou"> <div class="s_inp01 fr"> <script language="javascript"> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/DGYQ0012/images/btn.jpg" align="top" /> </form> </div> <p class="fl">热门关键词搜索: <a href="/supply/9.html">甲酸厂家</a> <a href="/supply/8.html">1吨包装无水甲?/a> <a href="/supply/7.html">1吨包甲酸</a> <a href="/supply/6.html">甲酸85</a> </p> </div> <div class="topadcs"> <a href=""><img src="/template/DGYQ0012/images/banner_bg2.jpg" title="" alt="" /></a> </div> <!----> <!--中间开?-> <div class="about-middle"> <div class="left"> <!-- <div class="left-1"> <div class="left-1-t">关于我们</div> <div class="left-1-b"> <ul> <li><a href="/about/" title="公司概况">公司概况</a></li> </ul> </div> </div> --> <div class="left-1"> <div class="left-1-t"> 新闻列表 </div> <div class="left-1-b"> <ul> <li><a href="/news/companynews/">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/industryinformation/">甲酸知识</a></li> <li><a href="/news/productinformation/">产品信息</a></li> <li><a href="/news/relatedknowledge/">行业资讯</a></li> </ul> </div> </div> <div class="left-2"> <div class="left-2-t"> 联系我们 </div> <div class="left-2-b"> <img src="/template/DGYQ0012/images/contact-img.gif" width="186" height="80" /> <p> 公司名称Q濮阳瑞德化工有限公?<br />联系人:E经?br /> 手机Q?3938312235<br /> 电话Q?393-3333111 13938312235<br /> 传真Q?393-8080000<br /> 邮箱Qpyhqhg@163.com<br /> 地址Q河南省Ȯ阳市濮阛_北环路南?<br /> |址Qhttp://www.jinnian-welcome.com/</p> </div> </div> </div> <div class="about-right"> <div class="about-right-top"> <h5>新闻信息</h5> <span>您当前的位置是:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/relatedknowledge/">行业资讯</a> > 详细内容</span> </div> <div class="about-right-bottom"> <div class="agent_con"> <!----> <div class="nshow-right-bottom"> <h1>瑞d化工厂家Z解答甲酸的制备方法有哪些</h1> <div class="NewsView-title-Source"> 发布旉Q?018-09-11  来源Q? <span id="hits"><a href='http://www.jinnian-welcome.com/news/26.html'>http://www.jinnian-welcome.com/news/26.html</a></span> </div> <div class="NewsView-title-Content"> <p> <a href="http://www.jinnian-welcome.com/" target="_blank">甲酸</a>q泛的应用于各个行业Q范围、用途之q,那么<a href="http://www.jinnian-welcome.com/supply/20.html" target="_blank">甲酸</a>的制备方法又有哪些呢Q?</p> <p style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20180911/20180911083720_9854.jpg" alt="" /> </p> <p> 甲酸制备Ҏ分ؓ实验室制法和工业制法 </p> <p> <span><strong>实验室制?/strong></span><strong>Q?/strong>1.在无水丙三醇中加热草酸,后蒸汽蒸馏得到?2.或在盐酸作用下水解异乙腈得到 </p> <p> <span><strong>工业制法 Q?/strong>1?a href="http://www.jinnian-welcome.com/jsn/" target="_blank">甲酸?/a>法:一氧化_氢氧化钠溶液?60-200℃和2MPa压力下反应生成甲酔RQ然后经酸酸解、蒸馏即得成品?/span> </p> <p> <span>2、甲醇羰基合成法Q又U甲酸甲酯法Q:甲醇和一氧化_催化剂甲醇钠存在下反应,生成甲酸甲酯Q然后再l水解生成甲酸和甲醇。甲醇可循环送入甲酸甲酯反应器,甲酸再经_N卛_得到不同规格的品?/span> </p> <p> 3、甲酰胺法:一氧化_氨在甲醇溶液中反应生成甲酰胺Q再在硫酸存在下水解得甲酸,同时副񔼋酸c原料消耗定额:甲醇31 kg/t、一氧化?02 kg/t、}314 kg/t、硫?010 kg/t。另外,丁烷枵轻Ҏ化法主要用来生乙酸Q甲怽为副产品回收Q处于研ID늚Ҏ有一氧化_水直接合成法?</p> <p> 4、将适量的一氧化_氢氧化钠水溶液在160?00 ℃下反应生成甲酔RQ经中和、蒸馏、冷凝而得。或者在三乙胺水溶液中,以钯l合物ؓ催化剂,二氧化碳与氢气于140?60℃反应制得?</p> <p> 5、以甲酸钠与硫怽用制得工业甲酸Q然后可用活性炭吔R后减压蒸馏以制得U品Q也可加入B2O3CuSO4q行减压蒔R_ֈ?</p> <p> 6、二氧化xQ在钯络合物催化下,在三乙胺水溶液中Q二氧化与氢气?40?60℃反应而得?br /> 7、主要采用合成酸化法和高压催化法。合成酸化法Q用焦炭燃烧产生的一氧化与氢氧化钠合成甲酸钠,再用酸酸化Q经蒔R而得。高压催化法Q将一氧化_水蒸气在催化剂存在下Q于高温高压下反应而得<br /> 8、将甲酸与五氧化二磷混合Q进行减压蒸馏,反复5Q?0ơ,方可得到<a href="http://www.jinnian-welcome.com/msjs/" target="_blank">无水甲酸</a>Q但得量低,Ҏ长,会造成一些分解。将甲酸与硼酔Rq行蒔RQ操作简便,效果更好。将酸|用沪中高温脱水至不再生气泡,所得熔融物倒在铁片gQ置q燥器中冷却Q然后研成_。将酸酚细_加到甲怸Q放|几日,形成块Q分出清L体进行减压苳馏,攉22Q?5℃/12Q?8mm馏䆾Z品。蒸馏器应是全磨口接头ƈ有干燥管保护?br /> 以上便是一些常用的制备ҎQ瑞德化工前w是<span>中原xa化工集团Q?/span>中原xa化工集团公司是n有进出口权集U、工ؓ一体的外向型企业,产品已畅销沛_、河北、山东等全国各大省市地区。具体详情在U咨询我们额Q?</p> </div> <div class="fanhui"></div> <div class="NewsView-title-Share"> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools_32 get-codes-bdshare"> <a class="bds_qzone" title="分n到QQI间" href="#"></a> <a class="bds_tsina" title="分n到新微? href="#"></a> <a class="bds_tqq" title="分n到腾讯微? href="#"></a> <a class="bds_renren" title="分nCh人网" href="#"></a> <span class="bds_more">更多</span> <a class="shareCount" href="#" title="累计分n0?>0</a> </div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=tools&mini=1&uid=518939" src="http://bdimg.share.baidu.com/static/js/bds_s_v2.js?cdnversion=399178"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + new Date().getHours(); </script> <!-- Baidu Button END --> <div class="clear"></div> </div> <div class="NewsView-title-Next"> <div>上一?<a href="27.html">无水甲酸的含水量是多?</a></div> <div>下一?<a href="25.html">关于对甲酸的危害及需要注意的事项</a></div> </div> <div class="fanhui"></div> <div class="tag"> 相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%bc%d7%cb%e1'>甲酸</a>, </div> <div class="Information1"> <div class="Information1-title"> <div class="Information1-title-l"> 相关新闻Q? </div> <div class="Information1-title-r"> <a href="/news/">更多>></a> </div> </div> <div class="Information1-nr"> <ul class="folder-list"> <li><a rel="nofollow" href="/news/96.html" target="">告诉你工业甲酸用途有哪些</a><span class="fr">2019-11-15</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/92.html" target="">为大家介l甲酸和乙酸哪个酸性强</a><span class="fr">2019-01-10</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/91.html" target="">无水甲酸产品信息介绍</a><span class="fr">2018-12-07</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/90.html" target="">如何排出甲酸中的水分Q? </a><span class="fr">2018-11-30</span></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="Information"> <div class="Information-title"> <div class="Information-title-l"> 相关产品Q? </div> <div class="Information-title-r"> <a href="/supply/">更多>></a> </div> </div> <div class="Information-nr"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/supply/19.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34053/201808101821577483405362491.jpg?path=www.jinnian-welcome.com/uploads/cp/201808101821577483405362491.jpg" /></a><span><a rel="nofollow" href="/supply/19.html">工业甲酸Cas 64-18-6厂家|h</a></span></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/18.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34053/201808101748365763405370514.jpg?path=www.jinnian-welcome.com/uploads/cp/201808101748365763405370514.jpg" /></a><span><a rel="nofollow" href="/supply/18.html">甲酸厂家|h|规格</a></span></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/16.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34053/201807301021349043405368082.jpg?path=www.jinnian-welcome.com/uploads/cp/201807301021349043405368082.jpg" /></a><span><a rel="nofollow" href="/supply/16.html">甲酸?/a></span></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> <!----> </div> <!----> </div> </div> </div> </div> <!--中间l束--> <div class="re_lk"> <div class="f_wrap"> <div class="f_nav footer"> <div class="f_navm"> <a rel="nofollow" href="/">|站首页</a> <a rel="nofollow" href="/about/" title="关于我们">关于我们</a> <a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品展示">产品展示</a> <a rel="nofollow" href="/news/industryinformation/" title="甲酸知识">甲酸知识</a> <a rel="nofollow" href="/news/companynews/" title="公司新闻">公司新闻</a> <a rel="nofollow" href="/news/relatedknowledge/" title="行业咨询">行业咨询</a> <a rel="nofollow" href="/buy/" title="厂区一?>厂区一?/a> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a> <a href="/4g/" rel="nofollow">手机|站</a> <a href="/sitemap.html">|站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> </div> </div> <div class="f_cr fixed"> <!-- <a href="/" class="fl lo"> <img src="/template/DGYQ0012/images/logo1.png" alt="Ȯ阳县瑞德化工有限公? class="f_lg" /></a>--> <ul class="fl"> <li>Copyright © Ȯ阳县瑞德化工有限公?www.jinnian-welcome.com</li> <li>地址Q河南省Ȯ阳市濮阛_北环路南?/li> <li>服务热线Q?393-3333111 13938312235</li> <li>甲酸h哪家好?供应订做多少钱?无水甲酸厂家怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供甲酸生产厂家、工业甲酸厂家、甲?5厂家、工业甲怭h格等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ <script type="text/javascript">var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "#/h.js%3Fe01ad1890ccb1ce326db1d50593321e1' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> </li> <a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #fff;">备案P豫ICP?7023867?2</a> <li><strong> 热门城市推广</strong>Q?/li> <li>技术支持:<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-20/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <div style="clear:both"> <div align="center"><table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse"id="baidushare"><tr><td> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_baidu"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_kaixin001"></a> <a class="bds_tqf"></a> <a class="bds_tsohu"></a> <a class="bds_msn"></a> <a class="bds_sohu"></a> <a class="bds_fx"></a> <a class="bds_xg"></a> <a class="bds_s139"></a> <span class="bds_more"></span> <a class="shareCount"></a> </div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=tools" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?t=" + new Date().getHours(); </script> <!-- Baidu Button END --> </td></tr></table></div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <script src="/template/DGYQ0012/lib/rollup.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script> $(function(){ $(".menu li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".h_nav ul li").removeClass('cur1'); $(this).addClass('cur1'); return false; } }); }) </script> <a href="http://www.jinnian-welcome.com/">亚洲国产中文综合无码一区|一级做性色a爰片久久毛片|乱码专区一卡2卡国色天香|一区二区三区一卡二卡</a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>